Hướng dẫn cấu hình bản ghi email doanh nghiệp Hopthu trên DNS của PAVIETNAM

Sau khi quý khách đăng ký dịch vụ email doanh nghiệp tại Hopthu thành công, quý khách sẽ nhận được một email thông tin quản trị và các bản ghi để cấu hình cho tên miền của mình. Quý khách cần thêm các bản ghi này vào trang quản trị tên miền (DNS) của nhà cung cấp tên miền.

Danh sách các bản ghi nhận được sẽ bao gồm 4 bản ghi là:

- Bản ghi Mail Exchange (Kiểu bản ghi là MX): bản ghi này chính là xác định địa chỉ máy chủ thư của Hopthu sẽ nhận thư và chuyển đến email của quý khách.
- Bản ghi DKIM - Domainkeys identified email (Kiểu bản ghi là TXT): Là bản ghi dùng để xác thực chữ ký cho email quý khách.
- Bản ghi SPF - Sender Policy Framework (Kiểu bản ghi là TXT): Là bản ghi chỉ định máy chủ thư của Hopthu sẽ gửi thư đến nơi khác, nhằm giúp bên máy chủ khác nhận dạng thư của bạn không phải là thư rác.
- Bản ghi dmarc - Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (Kiểu bản ghi là TXT): Bản ghi này giúp thư của quý khách được gửi đi có độ tin tưởng cao hơn
Các bản ghi sẽ tương tự như bên dưới:

Name
Type
Content
@
MX
mx.hopthu.vn 
_dmarc
TXT
v=DMARC1; p=quarantine
@
TXT
v=spf1 a:smtp.hopthu.vn ~all
8DA9AE00FEE2D5E._domainKey
TXT
v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BA

Các bước thực hiện thêm bản ghi vào DNS của tên miền mua bên PAVIETNAM

1. Đầu tiên quý khách truy cập vào trang: https://access.pavietnam.vn/login.php và đăng nhập vào. Tiếp theo quý khách điều hướng đến phần CẤU HÌNH 

2. Sau đó quý khách thực hiện thêm mới từng bản ghi vào. Quý khách cần lựa chọn Type (kiểu bản ghi) giống với thông tin bản ghi nhận được ở email.
- Thêm bản ghi Mail Exchange - MX: chọn thêm mới và lựa chọn Loại là MX, phần Host quý khách để là @, còn phần Địa chỉ quý khách sao chép trực tiếp từ email nhận được nội dung đó sẽ là (mx.hopthu.vn)
Lưu ý: với bản ghi    @      MX    mx.hopthu.vn quý khách cần đặt Ưu tiên là 10 hoặc có thể đặt là 5 nhằm ưu tiên vị trí cao nhất cho máy chủ nhận email.

- Thêm bản ghi DKIM: chọn thêm mới và lựa chọn Loại là TXT, phần Host Địa chỉ quý khách cần sao chép đúng nội dung nhận trong email.
- Thêm bản ghi SPF: chọn thêm mới và lựa chọn Loại là TXT, phần Host quý khách để là @, còn phần Địa chỉ quý khách sao chép trực tiếp từ email nhận được nội dung đó sẽ là (v=spf1 a:smtp.hopthu.vn ~all) 
- Thêm bản ghi _dmarc: chọn thêm mới và lựa chọn Loại là TXT phần Host quý khách để là @, còn phần Địa chỉ quý khách sao chép trực tiếp từ email nhận được nội dung đó sẽ là v=DMARC1; p=quarantine

Sau khi thêm xong 4 bản ghi này quý khách vui bấm nút LƯU CẤU HÌNH và đợi tầm 5 đến 10 phút để hệ thống tên miền cập nhật và phân giải DNS, sau đó quý khách có thể thực hiện kiểm tra việc nhận thư.

Nếu quá trình thực hiện có phần nào không rõ quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ:

– Tổng đài 24/7: 1800 646 987
– Email: trogiup@hopthu.vn