Hướng dẫn cấu hình bản ghi email doanh nghiệp Hopthu trên DNS của NhanHoa

Sau khi quý khách đăng ký dịch vụ email doanh nghiệp tại Hopthu thành công, quý khách sẽ nhận được một email thông tin quản trị và các bản ghi để cấu hình cho tên miền của mình. Quý khách cần thêm các bản ghi này vào trang quản trị tên miền (DNS) của nhà cung cấp tên miền.

Danh sách các bản ghi nhận được sẽ bao gồm 4 bản ghi là:

- Bản ghi Mail Exchange (Kiểu bản ghi là MX): bản ghi này chính là xác định địa chỉ máy chủ thư của Hopthu sẽ nhận thư và chuyển đến email của quý khách.
- Bản ghi DKIM - Domainkeys identified email (Kiểu bản ghi là TXT): Là bản ghi dùng để xác thực chữ ký cho email quý khách.
- Bản ghi SPF - Sender Policy Framework (Kiểu bản ghi là TXT): Là bản ghi chỉ định máy chủ thư của Hopthu sẽ gửi thư đến nơi khác, nhằm giúp bên máy chủ khác nhận dạng thư của bạn không phải là thư rác.
- Bản ghi dmarc - Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (Kiểu bản ghi là TXT): Bản ghi này giúp thư của quý khách được gửi đi có độ tin tưởng cao hơn
Các bản ghi sẽ tương tự như bên dưới:

Name
Type
Content
@
MX
mx.hopthu.vn 
_dmarc
TXT
v=DMARC1; p=quarantine
@
TXT
v=spf1 a:smtp.hopthu.vn ~all
8DA9AE00FEE2D5E._domainKey
TXT
v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BA

Các bước thực hiện thêm bản ghi vào DNS của tên miền mua bên NhanHoa

1. Đầu tiên quý khách truy cập vào trang: https://zonedns.vn/ và đăng nhập vào. Trong giao diện quản lý tên miền, quý khách sẽ vào phần TẠO RECORD

2. Sau đó quý khách thực hiện thêm mới, để thêm từng bản ghi vào. Quý khách cần lựa chọn Type (Loại record) giống với thông tin bản ghi nhận được ở email.
- Thêm bản ghi Mail Exchange - MX: Lựa chọn Type (Loại record là MX), phần Tên record quý khách để là @, còn phần Giá trị record quý khách sao chép trực tiếp từ email nhận được nội dung đó sẽ là (mx.hopthu.vn), còn phần Giá trị TTL quý khách có để mặc định là 300 sau đó bấm TẠO RECORD 
Lưu ý: với bản ghi    @      MX    mx.hopthu.vn quý khách cần đặt Giá trị MX là 10 hoặc có thể đặt là 5 nhằm ưu tiên vị trí cao nhất cho máy chủ nhận email.

- Thêm bản ghi DKIM: Lựa chọn Loại record là TXT, phần Tên recordGiá trị record quý khách cần sao chép đúng nội dung nhận trong email sau đó bấm TẠO RECORD .
- Thêm bản ghi SPF: Lựa chọn Loại record là TXT, phần Tên record quý khách để là @, còn phần Giá trị record quý khách sao chép trực tiếp từ email nhận được nội dung đó sẽ là (v=spf1 a:smtp.hopthu.vn ~all) sau đó bấm TẠO RECORD 
- Thêm bản ghi _dmarc: Lựa chọn Loại record  là TXT phần Tên record là @, còn phần Giá trị record quý khách sao chép trực tiếp từ email nhận được nội dung đó sẽ là v=DMARC1; p=quarantine sau đó bấm TẠO RECORD

Sau khi thêm xong 4 bản ghi này quý khách vui lòng đợi tầm 5 đến 10 phút để hệ thống tên miền cập nhật và phân giải DNS, sau đó quý khách có thể thực hiện kiểm tra việc nhận thư.

Nếu quá trình thực hiện có phần nào không rõ quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ:

– Tổng đài 24/7: 1800 646 987
– Email: trogiup@hopthu.vn