Hướng dẫn chia sẽ các tệp tin đã tải lên

Sau khi bạn tải một tệp tin File Storage (Lưu trữ tệp tin), và bây giờ bạn muốn chia sẻ những tệp tin này với người khác, vì mặc định tệp được tải lên sẽ ở chế độ Riêng tư "Private" không thể chia sẻ được, thì trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để có thể cấu hình để chia sẻ tệp tin đến người khác một cách rất đơn giản, để có thể thực hiện chia sẻ tệp bạn sẽ cần thực hiện các bước chính gồm:
  1. Cấu hình cho phép truy cập công khai vào tệp
  2. Chia sẻ liên kết đến tệp trong email hoặc trò chuyện nhóm.
Bật quyền truy cập công khai "Public"

Để đặt các tùy chọn chia sẻ cho tệp, bạn chỉ cần chỉnh sửa cài đặt của tệp bằng cách bấm chọn và tệp đó từ danh sách. Khi bạn đã nhấp vào tệp, các tùy chọn sau sẽ khả dụng:

  • Tên tệp (Filename) - Tên của tệp. Điều này mặc định là tên tệp của tệp đã tải lên cộng với phần mở rộng của nó. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi điều này thành bất cứ điều gì bạn thích.
  • Bật quyền truy cập công khai (Enable Public Access)- Việc chuyển đổi tùy chọn này cho phép bạn cung cấp tệp để chia sẻ qua liên kết công khai. Việc tắt nút bật tắt sẽ làm cho tệp ở chế độ riêng tư và do đó, không thể chia sẻ được.
  • Ngày / Giờ hết hạn (Expiration Date / Time) - Ngày và giờ liên kết công khai để tải xuống tệp hết hạn. Mặc định nó là None là sẽ không ao giờ hết hạn, sẽ có các khung thời gian cho bạn chỉ định là từ 1 giờ đến 1 năm. 
  • Mật khẩu (Password) - Mật khẩu được sử dụng để tải xuống tệp. Để trống phần này nếu bạn không muốn đặt mật khẩu bảo vệ liên kết.
  • Liên kết Tải xuống Công khai (Public Download Link) - Đây là liên kết trực tiếp đến tệp. Điều này có thể được chia sẻ với bất kỳ ai bằng cách sao chép liên kết và chèn nó vào email hoặc cuộc trò chuyện trực tiếp.

Chia sẻ liên kết của file trong email

Sau khi đã bật chế độ Public để có thể truy cập công khai vào tệp của bạn, bây giờ để chia sẽ với người khác, bạn chỉ cần sao em đường dẫn liên kết tại mục Liên kết Tải xuống Công khai (Public Download Link) và gửi nó cho người cần chia sẽ.
Hoặc khi soạn một email gửi cho người khác, bạn cũng thể chèn liên kết đến tệp tin này bằng cách sau:
- Trong khung soạn email trên webmail, bạn bấm vào biểu tượng dấu 3 Chấm sẽ đổ xuống một menu mới, bạn bấm vào Liên kết "Link". Lúc này một cửa sổ mới sẽ mở ra, nó sẽ hiển thị một liên kết vào tệp bất trong File Storage, bạn chỉ cần bấm vào đó và lựa chọn tệp cần chia, bấm vào Tệp đó rồi bấm vào nút Link (liên kết) tệp sẽ được chèn vào khung soạn thảo email


- Khi người nhận được tệp tin bạn gửi, người dùng chỉ cần bấm vào liên kết của tệp tin đó và tải xuống.

Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin:

– Tổng đài 24/7: 1800 646 987
– Email: trogiup@hopthu.vn