Hướng dẫn sử dụng chức năng lưu trữ tệp tin trên Hopthu (File Storage)

Chức năng File Storage (lưu trữ tệp tin) giúp cho bạn có thể lưu trữ được những tệp tin có dung lượng lớn, chia sẽ nó với người khác chỉ cần sao chép đường dẫn liên kết của tệp tin và gửi kèm vào email hoặc trong khung trò chuyện thay vì phải đính kèm trực tiếp vào email, sẽ tốn nhiều thời gian để tệp được tải vào email và khi gửi đi sẽ lâu hơn.
Lưu ý: Các tệp được tải lên máy chủ được tính vào dung lượng sử dụng email doanh nghiệp mà bạn đăng ký sử dụng với chúng tôi, vì vậy bạn có thể xóa các tệp không còn được sử dụng khỏi máy chủ bất cứ khi nào nếu muốn.
Với File Storage (lưu trữ tệp), người dùng có thể tải tệp lên máy chủ thư và sau đó chia sẻ chúng bằng cách gửi liên kết đến các tệp đó. Sau đó, người nhận có thể tải tệp xuống máy tính để bàn hoặc thiết bị di động cục bộ của họ. Các tệp có thể ở chế độ công khai hoặc riêng tư, các liên kết có thể được bảo mật bằng mật khẩu khi chia sẻ, chúng có thể tồn tại vĩnh viễn hoặc có ngày hết hạn tùy vào bạn thiết lặp, v.v. 

Giao diện quản lý tệp lưu trữ

- Để sử dụng chức năng và quản lý các tệp của chức năng File Storage chúng ta điều hướng tới phần File Storage bên trên menu công cụ.
- Icon 3 vạch ở đầu chế độ xem giúp bạn có thể sắp xếp chế độ hiển thị của các tệp tin.

Tệp được tải lên sẽ hiển thị đầy đủ các:

 • Biểu tượng Loại tệp (File Type Icon) - Một biểu tượng đại diện cho loại tệp được tải lên. (Ví dụ: trang có khóa kéo cho tệp .ZIP.) Đối với tệp hình ảnh như PNG hoặc JPG  sẽ hiển thị hình thu nhỏ của tệp thay vì sử dụng biểu tượng chung.
 • Tên tệp (Filename) - Tên tệp được tải lên cộng với phần đuôi mở rộng của nó.
 • Kích thước (File size) - Kích thước của tệp.
 • Trạng thái - Trạng thái sẽ hiển thị têp đang được để ở chế độ công khai hay là tệp riêng tư. Nếu đó là một tệp công khai sẽ hiển thị ngày và giờ hết hạn cho liên kết.

Tại giao diện này bạn có các chức năng thực hiện như sau: 

 • Tải lên (Upload) - Nhấp vào nút này cho phép bạn tải tệp lên File Storage.
 • Nút chọn (Select)- Cho phép bạn chọn nhiều hơn 1 tệp cùng một lúc. Để chọn nhiều tệp, hãy bấm Chọn rồi bấm vào một hoặc nhiều thẻ. Để thoát khỏi chế độ Chọn, hãy nhấp lại vào nút Chọn. Để bỏ chọn một tệp, chỉ cần nhấp lại vào tệp đó. Ngoài ra, hãy nhấp vào mũi tên xuống và bạn sẽ thấy các tùy chọn sau:
  • Chọn tất cả (Select all)- Chọn tất cả các tệp trong danh sách bạn đang xem.
  • Bỏ chọn tất cả (Deselect all) - Bỏ chọn tất cả các tệp đã chọn.
  • Xóa (Delete) - Xóa các tệp đã chọn. LƯU Ý: Bạn cũng có thể sử dụng phím Xóa trên bàn phím máy tính hoặc điện thoại của mình.
  • Di chuyển (Move) - Di chuyển các tệp đến một thư mục hoặc vị trí khác mà bạn muốn.
  • Tải xuống (Download) - Tải các tệp xuống máy cục bộ của bạn.
Upload file (tải tệp tin lên)

Sau khi nhấp vào nút Tải lên (Upload), một hộp thoại mới xuất hiện bạn có thể điều hướng đến vị trí của tệp bạn muốn tải lên. Chỉ cần chọn tệp và nhấp vào "Open" tệp sẽ bắt đầu tải lên. Thời gian tải tệp lên phụ thuộc vào một số thứ, chẳng hạn như kích thước tệp và tốc độ internet của bạn. Theo mặc định, các tệp đã tải lên được đặt thành riêng tư "Private", vì vậy bạn sẽ không thể chia sẻ chúng. Để có thể chia sẻ được tệp tin bạn có thể xem bài viết hướng dẫn Chia sẻ tệp đã tải lên


Upload Folders (tải theo thư mục chứa tệp)

Có hai cách để tải toàn bộ thư mục lên bộ lưu trữ tệp:

 • Kéo và thả - Chỉ cần mở File Explorer trên màn hình của bạn và kéo thư mục vào vùng Tệp của File Storage. Tên sẽ được tự động thêm vào Tệp của tôi, hoàn chỉnh với nội dung thư mục. Chỉ cần nhấp vào tên thư mục để xem các tệp.
 • Từ Menu Hamburger - Ở dưới cùng, góc trái của danh sách thư mục đó chính là Menu Hamburger. Nhấp vào nó sẽ hiển thị một số tùy chọn, một trong số đó là Thư mục Tải lên (Upload Folder) . Việc chọn sẽ mở ra File Explorer. Chỉ cần điều hướng đến thư mục bạn muốn tải lên, chọn nó và nhấp vào nút Tải lên trong File Explorer. Trong Menu Hamburger bạn cũng có thể thực hiện chỉnh sửa thư mục đang có, thêm một thư mục mới hoặc xóa thứ mục nào nếu bạn muốn.


Thông tin liên hệ hỗ trợ:

– Tổng đài 24/7: 1800 646 987
– Email: trogiup@hopthu.vn