Thêm tài khoản email Hopthu lên Gmail để gửi và nhận chung với tài khoản Gmail

Để thêm tài khoản email của Hopthu vào chung với Gmail thì cần thực hiện 2 thao tác.
1. Để gửi thư thi cần thực hiện Thêm tài khoản gửi thư vào Gmail
2. Để đọc được thư từ người khác gửi đển thì chúng ta thực hiện Thêm tài thư nhận dùng để truy xuất dữ liệu từ máy chủ đỗ về.

Lưu ý: Gmail chỉ hỗ trợ thêm tài khoản truy xuất và đọc thư với phương thức là POP, không hỗ trợ phương thức IMAP.

1. Thêm tài khoản email để gửi thư

Trên Gmail hỗ trợ cho người dùng sử dụng một tài khoản email khác để sử dụng gửi thư, tiến hành thêm tài khoản email Hopthu vào Gmail như sau:
- Bước 1: Chúng ta đăng nhập vào tài khoản Gmail sau đó click vào phần Cài đặt bên góc phải màn hình > chọn Xem tất cả chế độ cài đặt

- Bước 2: chọn vào tab Tài khoản và Nhập nằm ở tab tứ 4 đếm từ trái qua, tiếp theo chúng ta thực hiện thêm tài khoản email vào, tại phần Gửi thư bằng địa chỉ > bấm vào phần Thêm địa chỉ email khác và nhập tài khoản email theo tên miền của bạn, sau đó bấm Bước tiếp theo >>

- Bước 3: Tại đây chúng ta sẽ nhập địa chỉ của máy chủ gửi thư (SMTP) là mail.hopthu.vn, nhập lại địa chỉ email, mật khẩu đăng nhập, lựa chọn cổng kết nối là 587, sau đó tick chọn vào ô Kết nối an toàn sử dụng TSL và bấm Thêm tài khoản >>

- Bước 4: sau khi thêm các thông tin như ở bước 3 sẽ có một email xác minh gửi về tài khoản email mà chúng ta đang thêm, vào mail để lấy mã xác nhận và nhập vào ô nhập mã, hoặc có thể bấm vào liên kết trong email để xác minh.

2. Thêm tài khoản email để nhận và đọc thư.

- Bước 1:  Vẫn tại tab Tài khoản và Nhập chúng ta chọn Thêm tài khoản thư tại mục Kiểm tra thư từ tài khoản khác chúng ta vẫn tiếp tục nhập lại tài khoản ban đầu mà chúng ta thêm ở phần 1
- Bước 2:  Chọn vào Nhập email từ tài khoản khác của tôi (POP3) và bấm Tiếp theo >>
- Bước 3: Chọn các tùy chọn sau và bấm Tiếp theo >>
  • Lưu lại một bản sao thư được truy xuất trên máy chủ: chọn mục này để nếu bạn cần lưu trữ lại một bản sao của dữ liệu email trên máy chủ thư của Hopthu. Nếu không chọn, các email trong tài khoản email của bạn sẽ bị xóa và bạn chỉ có thể truy cập chúng thông qua Gmail.
  • Luôn sử dụng kết nối an toàn (SSL) khi truy xuất email: Chọn vào đây là phương thức bảo mật, mã hóa kết nối đến máy chủ Hopthu
  • Gắn nhãn các thư đến: Chọn vào đây nếu bạn đã thiết lập nhiều tài khoản trong Gmail. Gắn nhãn để bạn theo dõi các email dễ dàng hơn
  • Lưu trữ các thư đến: Bỏ chọn nếu bạn không muốn tất cả các email từ tài khoản email theo tên miền của mình được tự động lưu trữ.


Tại bước 3 nếu các thông số được thêm vào chính xác thì dữ liệu email sẽ được tự động đổ về trên Gmail.
Nếu quá trình thực hiện có lỗi xảy ra, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin:

– Tổng đài 24/7: 1800 646 987
– Email: trogiup@hopthu.vn